Ramadoni, M., Bakti, A. M. and Darajat, D. (2023) “INDONESIA LAWYERS CLUB (ILC) SCENE COMMUNICATION IN PRODUCTION MEDIA PERSPECTIVE”, Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI), 7(1), pp. 41-49. doi: https://doi.org/10.19109/jkpi.v7i1.15707.