[1]
Pehin Datu Seri Maharaja, N.H. 2017. WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012). Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat. 17, 1 (Oct. 2017), 1-14.