(1)
Huzaimah, A. MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MALAYSIA. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 2019, 19, 15-26.