(1)
Dewi, R. ISU-ISU PEMBAHARUAN ISLAM DI BEBERAPA NEGARA PERSPEKTIF SEJARAH. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 2016, 16, 19-32.