Pehin Datu Seri Maharaja, N. H. (2017). WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012). Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, 17(1), 1-14. Retrieved from http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1554