Aprita, S. (2018). ASAS KELANGSUNGAN USAHA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR PAILIT SEHUBUNGAN TIDAK ADANYA INSOLVENCY TEST DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, 17(2), 153-179. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1842