Huzaimah, A. (2019). MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MALAYSIA. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, 19(1), 15-26. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940