HUZAIMAH, A. MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MALAYSIA. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat, v. 19, n. 1, p. 15-26, 28 jun. 2019.