Pehin Datu Seri Maharaja, Nurol Huda. 2017. “WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012)”. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 17 (1), 1-14. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1554.