Aprita, Serlika. 2018. “ASAS KELANGSUNGAN USAHA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR PAILIT SEHUBUNGAN TIDAK ADANYA INSOLVENCY TEST DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN”. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 17 (2), 153-79. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1842.