Huzaimah, Arne. 2019. “MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MALAYSIA”. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 19 (1), 15-26. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940.