Huzaimah, A. (2019) “MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MALAYSIA”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat, 19(1), pp. 15-26. doi: https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940.