[1]
A. Huzaimah, “MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MALAYSIA”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat, vol. 19, no. 1, pp. 15-26, Jun. 2019.