[1]
A. Huzaimah, “URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat, vol. 16, no. 2, pp. 1-24, Dec. 2016.