Pehin Datu Seri Maharaja, N. H. “WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012)”. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, Vol. 17, no. 1, Oct. 2017, pp. 1-14, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1554.