Aprita, S. “ASAS KELANGSUNGAN USAHA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR PAILIT SEHUBUNGAN TIDAK ADANYA INSOLVENCY TEST DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN”. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, Vol. 17, no. 2, Feb. 2018, pp. 153-79, doi:https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1842.