Huzaimah, A. “MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MALAYSIA”. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, Vol. 19, no. 1, June 2019, pp. 15-26, doi:https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940.