Huzaimah, A. “URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA”. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, Vol. 16, no. 2, Dec. 2016, pp. 1-24, doi:https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.931.