Pehin Datu Seri Maharaja, Nurol Huda. “WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012)”. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 17, no. 1 (October 16, 2017): 1-14. Accessed August 23, 2019. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1554.