Huzaimah, Arne. “MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MALAYSIA”. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 19, no. 1 (June 28, 2019): 15-26. Accessed September 18, 2020. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1940.