1.
Pehin Datu Seri Maharaja NH. WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012). Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat [Internet]. 16Oct.2017 [cited 26Aug.2019];17(1):1-4. Available from: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1554