Pehin Datu Seri Maharaja, Nurol Huda binti, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, dan Felo Penyelidik Pusat Penyelidikan Mazhab Shafi’, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darusalam, Brunei Darussalam