[1]
Y. T. Samiha, S. Syarifah, and D. A. Elmiana, “ANALISIS KLORIN PADA BERAS DI PASAR INDUK JAKABARING DAN SUMBANGSIHNYA TERHADAP MATA PELAJARAN BIOLOGI PADA MATERI MAKANAN BERGIZI DAN MENU SEIMBANG DI KELAS XI SMA/MA”, Jurnal Biota, vol. 2, no. 1, pp. 93-98, Jan. 2016.