Zainuri, Ahmad. 2019. “PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM: APLIKASI ICT DALAM PROSES PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH”. Conciencia 17 (1), 1-10. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/conciencia.v17i1.3429.