Zainuri, A. (2019) “PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM: APLIKASI ICT DALAM PROSES PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH”, Conciencia, 17(1), pp. 1-10. doi: https://doi.org/10.19109/conciencia.v17i1.3429.