PEMIKIRAN SYEKH ABDUSSOMAD AL-PALIMBANI DALAM KITAB FAIDHAL IHSANI (TINJAUAN TERHADAP TUJUAN DAKWAH)

  • Choiriyah Choiriyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Abstract

Abdussomad al-Palimbani lahir di Palembang tahun 1150 H / 1736 M. Pemikiran-pemikiran dari  tokoh tasawuf Sunni ini  sebagaimana yang ditulis salah seorang muridnya di dalam kitab Faidhal Ihsan, jika ditinjau dalam persfektif  dakwah bertujuan mengajak mad’u atau objek dakwah  memiliki akhlak yang terpuji, meliputi akhlak kepada Allah  dan akhlak kepada guru.  Selain itu Ulamak Nusantara yang banyak mengahasilkan karya tulis ini juga mengajak mad’u untuk mempelajari tasawuf dan memasuki tarekat Samaniyah.
Published
25-04-2018