PAHLEVI, R. Dakwah Kultural Bayt al-Qur’an al-Akbar Ukiran Kayu Khas Melayu Palembang. Intizar, v. 22, n. 1, p. 173-198, 14 jul. 2016.