Pahlevi, R. “Dakwah Kultural Bayt Al-Qur’an Al-Akbar Ukiran Kayu Khas Melayu Palembang”. Intizar, Vol. 22, no. 1, July 2016, pp. 173-98, doi:https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.548.