MURTAD DALAM PRESPEKTIF SYAFI’I DAN HANAFI

  • Siti Zailia Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Keywords: Murtad, Islam dan Kufur

Abstract

Permasalahan murtad merupakan isu penting dalam agama Islam dan ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan umat Islam khususnya orang Melayu dan masalah murtad Islam adalah hal yang sangat sensitif dikalangan umat Islam dan setiap cobaan mengugat posisi tersebut akan megangguperasaan banyak pihak dan bakal mengganggu keharmonisan serta kerukunan masyarakat. Murtad berkait dengan melihat persoalan status Islam dan aplikasi untuk keluar dari Islam adalah persoalan yang harus di adili oleh para hakim yang memahami hukum Islam di Pengadilan Agama dan bukan di Pengadilan Sipil terutama ketika ia melibatkan para Hakim bukan Islam.  Namun ketika dia keluar dari agama Islam dan murtad setelah hakikat Islam, pada hakikatnya dia telah keluar meninggalkan kebenaran dan telah turun ke tahap yang paling rendah sama sekali tidak ada kebaikan hidup di dalam paras ini. Manusia seperti ini tidak seharusnya dibiarkan hidup dan tidak layak untuk diberikan perlindungan karena kehidupanya sama sekali tidak memiliki tujuan yang mulia dan tujuan yang mengarah kepada kebaikan jika dilihat dari satu sudut.
Published
26-09-2016
Section
Artikel