(1)
Murtiningsih, M. Teologi Perkataan: Perkataan-Perkataan Yang Dicintai Dan Dibenci Oleh Allah Menurut Pandangan Hamka. Jurnal Studi Agama 2018, 2, 98-119.