Murtiningsih, M. (2018). Teologi Perkataan: Perkataan-perkataan Yang Dicintai dan Dibenci Oleh Allah Menurut Pandangan Hamka. Jurnal Studi Agama, 2(2), 98-119. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3056