Murtiningsih, Murtiningsih. 2018. “Teologi Perkataan: Perkataan-Perkataan Yang Dicintai Dan Dibenci Oleh Allah Menurut Pandangan Hamka”. Jurnal Studi Agama 2 (2), 98-119. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3056.