Murtiningsih, M. (2018) “Teologi Perkataan: Perkataan-perkataan Yang Dicintai dan Dibenci Oleh Allah Menurut Pandangan Hamka”, Jurnal Studi Agama, 2(2), pp. 98-119. doi: https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3056.