Wahyu Ari, A. “SEJARAH TAFSIR NUSANTARA”. Jurnal Studi Agama, Vol. 3, no. 2, Jan. 2020, doi:https://doi.org/10.19109/jsa.v3i2.5131.