LIANA, N. Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 19 Talang Kelapa. Muaddib: Jurnal Pendidikan Islam, v. 1, n. 1, p. 73-84, 28 jan. 2019.