Liana, Nazifa. 2019. “Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD Negeri 19 Talang Kelapa”. Muaddib: Jurnal Pendidikan Islam 1 (1), 73-84. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muaddib/article/view/3047.