[1]
N. Liana, “Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 19 Talang Kelapa”, Muaddib: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 1, no. 1, pp. 73-84, Jan. 2019.