Maulia, Reka, Zuhdiyah Zuhdiyah, and Fitri Ovianti. 2022. “STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PESERTA DIDIK PADA MASA NEW NORMAL COVID-19 DI SMP NEGERI 6 PALEMBANG”. Jurnal PAI Raden Fatah 4 (2), 152-62. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/pairf.v4i2.11407.