Nasution, S., & Pratiwi, R. (2021). Penanaman Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Di Raudhatul Athfal Darul Ulum Muaramais Jambur Mandailing Natal. Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 5(1), 1-16. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ra.v5i1.7811