NASUTION, S.; PRATIWI, R. Penanaman Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Di Raudhatul Athfal Darul Ulum Muaramais Jambur Mandailing Natal. Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, v. 5, n. 1, p. 1-16, 28 jun. 2021.