Nasution, Suryadi, and Resdilla Pratiwi. 2021. “Penanaman Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Di Raudhatul Athfal Darul Ulum Muaramais Jambur Mandailing Natal”. Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini 5 (1), 1-16. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ra.v5i1.7811.