[1]
Senen, M. 2018. TULISAN jAWI SEBAGAI WARISAN INTELEKTUAL ISLAM MELAYU DAN PERANANNYA DALAM KAJIAN KEAGAMAAN DI NUSANTARA. TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam. 18, 2 (Dec. 2018), 87-99. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.19109/Tamaddun.v18i2.1952.