(1)
Huda, N. GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM DI INDONESIA: Perspektif Sosio-Historis. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam 2018, 16, 369-396.