Santoso, B. (2019). PERAN AL WARAQ DALAM INDUSRI PENERBITAN BUKU ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN KEILMUAN ISLAM. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 19(1), 63-69. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3400