Senen, Masyhur. 2018. “TULISAN JAWI SEBAGAI WARISAN INTELEKTUAL ISLAM MELAYU DAN PERANANNYA DALAM KAJIAN KEAGAMAAN DI NUSANTARA”. TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam 18 (2), 87-99. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/Tamaddun.v18i2.1952.