Santoso, B. (2019) “PERAN AL WARAQ DALAM INDUSRI PENERBITAN BUKU ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN KEILMUAN ISLAM”, Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, 19(1), pp. 63-69. doi: https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3400.