Santoso, B. “PERAN AL WARAQ DALAM INDUSRI PENERBITAN BUKU ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN KEILMUAN ISLAM”. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, Vol. 19, no. 1, June 2019, pp. 63-69, doi:https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3400.