[1]
Hamandia, M. and Razzaq, A. 2022. ANALISIS KONSEPTUAL MENGENAI MUSIBAH DALAM PANDANGAN ISLAM. Wardah. 23, 1 (Jun. 2022), 11-23. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.19109/wardah.v23i1.12943.