[1]
Jannati, Z., Kusnadi, K. and Syahpitri, C. 2022. PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH ANAK DI PANTI ASUHAN CAHAYA KEMUNING MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK MODELING. Wardah. 23, 1 (Jun. 2022), 41-52. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.19109/wardah.v23i1.12944.