(1)
Hamandia, M.; Razzaq, A. ANALISIS KONSEPTUAL MENGENAI MUSIBAH DALAM PANDANGAN ISLAM. Wardah 2022, 23, 11-23.